Bolja zaštita: Po pet novih timova Hitne medicinske pomoći u Rijeci i Opatiji

RIJEKA, 25. rujna 2023. (Hina) - Ministarstvo zdravstva odobrilo je Primorsko-goranskoj županiji povećanje za po pet timova T2 Hitne medicinske pomoći (HMP) u Rijeci i Opatiji, kao i financiranje jednog tima HMP-a u Crikvenici novcem HZZO, izvijestio je u ponedjeljak zamjenik župana Petar Mamula.

Ministarstvo je prihvatilo nacrt mreže hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza prema na području Primorsko-goranske županije.

Ovaj nacrt će se naći na dnevnom redu županijske Skupštine tjedna, rekao je Mamula na redovitoj tjednoj konferenciji za novinstvo PGŽ u ponedjeljak.

Sukladno nacrtu, prihvaćeno je novih pet timova helikopterske hitne medicinske pomoći i jedan tim hitne pomoći u pripravi.

Uz to, utvrđeno je da na području županije djeluje 26 timova sanitarnog prijevoza, a novost je ugovaranje pokrivanja troškova s HZZO-om četiriju djelatnika u prijemno-dojavnoj službi hitne pomoći, naveo je Mamula.

Dodao je kako je za potporu poduzetnicima Primorsko-goranska županija ove godine namijenila više do 1,25 milijuna eura iz svog proračuna.

U prvoj raspodjeli su odobrene 52 potpore poduzetnicima iz Gorskog kotara i ruralnih dijelova, zajedničke vrijednosti 280 tisuća eura, a u u tijeku su prijave za drugu raspodjelu, gdje se mogu prijaviti i poduzetnici iz Rijeke.

Moguće je dobiti od tisuću do 10 tisuća eura.