Medicinske sestre četiri puta izloženije nasilju na poslu nego ostali

ZAGREB, 22. kolovoza 2023. (Hina) - Čak 91,3 posto od 483 medicinskih sestara i tehničara primijetilo je ili doživjelo lateralno nasilje na poslu, pokazuje istraživanje provedeno u Hrvatskoj 2022. godine koje navodi posljednji broj časopisa Sestrinski glasnik.

Zlostavljanje na poslu najčešće se događa u zdravstvu, a medicinske su sestre najranjivije i četiri su puta izloženije od većine drugih profesija raznim oblicima nasilja, ističe se u članku autorica s Veleučilišta u Šibeniku.

Lateralno nasilje se često definira kao čin prijetnje, ponižavanja ili fizičkog, mentalnog ili emocionalnog ozljeđivanja pojedinca ili skupine.    

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi objavila je da je medicinsko osoblje doživjelo 330 verbalnih i 720 fizičkih neželjenih događaja u bolničkim uvjetima tijekom 2017. godine.

U jednoj studiji provedenoj u Osijeku 2017. godine, ukupno je 64 posto sudionika izjavilo da je doživjelo vikanje i druge iracionalne ispade, a 68 posto njih reklo je da je čulo glasine i tračeve koji se o njima šire.

Ukupno 110 ispitanika ili 40 posto od 275, reklo je da je doživjelo uznemiravanje na radnom mjestu u prethodnih šest mjeseci. Također, tri ili više neželjenih događaja doživjelo je tjedno 18 posto ispitanika.

Na pitanje "Koliko često na Vašem radnom mjestu vidite svoje kolege da se ponašaju u skladu s lateralnim nasiljem?'', gotovo polovica ispitanika, njih 46,2 posto odgovorila je da je to svakodnevno.

Produženo radno vrijeme, smjenski i noćni rad, odgovornost u donošenju odluka, kontakt s pacijentima i njihovim obiteljima te emocionalna iscrpljenost zdravstvenih djelatnika doprinose povećanom morbiditetu psihičkih poremećaja i psihosomatskih bolesti.

Također, zlostavljanje medicinskih sestara može uzrokovati ozbiljnu depresiju i nisko samopoštovanje sestara.

Medicinske sestre koje često doživljavaju lateralno nasilje, obraćaju manje pažnje na svoje pacijente i dužnosti sestre, što može rezultirati pogreškama u liječenju ili ozljedama pacijenata, ističe se.

Priznanje tih problema može biti dio njihova rješenja, ističu autorice i zagovaraju podizanje svijesti o postojanju lateralnog nasilja i njegova prepoznavanja.

One smatraju da je prijeko potreba stalnu edukaciju o pristojnom ponašanju u timskoj komunikaciji u zdravstvu.