Novi lijekovi na listi lijekova, ugovori produženi do 30. lipnja iduće godine

Upravno vijeće HZZO-a stavilo je na liste lijekova nekoliko novih lijekova i generičke paralele već postojećih te produžilo ugovore za zdravstvenim ustanovama do 30. lipnja 2024. godine, izvijestili su u petak nakon sjednice Upravnog vijeća.

Od novih lijekova na listu su stavljeni trastuzumab derukstekan za liječenje uznapredovalog HER2+ raka dojke te kliničke paralele postojećim lijekovima, pri čemu je na osnovnu listu stavljen lijek somatrogon za liječenje djece i adolescenata koji imaju poremećaj u rastu, a na dopunsku listu lijek rimegepant za profilaksu migrene.

Za lijek glukagon za nazalnu primjenu izmijenjeni su kriteriji na osnovnoj listi lijekova za primjenu na teret obveznog osiguranja te je njegovo propisivanje omogućeno djeci i adolescentima sa šećernom bolesti u dobi od četiri do 18 godina, odraslim bolesnicima sa šećernom bolešću koji koriste inzulinsku terapiju u četiri ili više doza inzulina na dan, odnosno za bolesnike koji koriste inzulinske pumpe i kod trudnica na inzulinskoj terapiji.

Status lijeka na Dopunskoj listi nije promijenjen što znači da se kod svih ostalih bolesnika lijek može propisivati i dalje uz doplatu u skladu s registracijskim statusom.

HZZO je u postojećem opsegu produžio ugovorno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine za do sada ugovorene zdravstvene ustanove na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te ugovorene privatne zdravstvene radnike na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Također su produljeni ugovori s do sada ugovorenim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

Prema Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju HZZO svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2024. godini p će to pravo moći ostvariti osiguranici ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 379,49 eura, te samci ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini mjesečno nije veći od 475,12 eura.

Cenzusi će se primjenjivat od 1. siječnja 2024. godine.