Hrvatska među prvima u EU pokreće program ranog otkrivanja raka prostate

Ministarstvo zdravstva objavilo je u nedjelju, na Svjetski dan bolesnika, da Hrvatska među prvim zemljama u Europskoj uniji pokreće program za rano otkrivanje raka prostate, te da uskoro počinje pilot-faza koja će obuhvatiti 10.000 muškaraca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Ministarstvo zdravstva objavilo je u nedjelju, na Svjetski dan bolesnika, da Hrvatska među prvim zemljama u Europskoj uniji pokreće program za rano otkrivanje raka prostate te da uskoro počinje pilot-faza koja će obuhvatiti 10.000 muškaraca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Predviđeno je da pilot-program traje godinu dana, provodit će se u domovima zdravlja, a za dodatnu dijagnostiku i liječenje odabrani se KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice.

Za pilot-fazu osigurano je više od 300.000 eura, te će uključivati muškarce u dobi od 55 do 69 godina, kada raste pojavnost raka prostate. 

Cilj je detektirati potencijalna uska grla u zdravstvenom sustavu i odrediti mjere za uspješno provođenje programa na nacionalnoj razini.

Specifičnost ovoga programa je snimanje multiparametrijskom magnetskom rezonancijom, a model provedbe izradilo je Povjerenstvo za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate pod vodstvom akademika Željka Kaštelana.

Na taj se način otvara mogućnost vizualizacije sumnjivih promjena u prostati u kombinaciji s procjenom individualnog rizika.

Ukoliko se dijagnosticira rak, odluku o liječenju donosit će konzilij, a cilj je podići kvalitetu liječenja raka prostate. 

”Ovakav pristup je temeljen na preporukama Europskog vijeća iz prosinca 2022. godine i Hrvatska je ovim programom jedan od predvodnika u Europskoj uniji”,  ističe akademik Kaštelan. 

U programu će sudjelovati i liječnici obiteljske medicine, a nakon pilotiranja trebao bi prerasti na nacionalnu razinu.

U sustav su uvedene onkološke uputnice 

Vezano uz provedbu Akcijskog plana protiv raka, u Ministarstvu ističu da  revidiraju postojeće i uvode novi preventivni program – Nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate  radi boljih rezultata u prevenciji i liječenju onkoloških bolesti.

U aspektu liječenja, zahvaljujući ulaganju od 55,4 milijuna eura iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurana je i povijesna nabava 21 linearnog akceleratora za javni zdravstveni sustav kao i donošenje Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje pacijenata.

U sustav su uvedene onkološke uputnice, tako da onkološki suspektni pacijenti čekaju na obradu 4 do 7 dana, a u postupku je uvođenje mjerenja ishoda liječenja.  

”Naš dugoročni cilj je smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te povećanja kvalitete života oboljelih“, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš.