Hrvatski savez slijepih educira videće pratitelje

Hrvatski savez slijepih osmislio je licenciranu edukaciju za videće pratitelje osoba s oštećenjem vida čiji je cilj osigurati odgovarajuću kvalitetnu i stručnu podršku osobama s oštećenjem vida.

Riječ je o jedinoj edukaciji licenciranoj od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je uvrštena u programe stručnog usavršavanja, priopćio je Hrvatski savez slijepih (HSS).

Stupanjem na snagu Zakona o osobnoj asistenciji osobama s oštećenjem vida po prvi put je omogućeno da usluga osobne asistencije koju pruža videći pratitelj bude pravo, a ne samo mogućnost. Radi se o najvažnijoj socijalnoj usluzi koja im omogućava samostalniji, kvalitetniji i sadržajniji život, te lakše uključivanje u društvo, ističe savez.

S obzirom da je riječ o specifičnoj usluzi koja se u mnogim segmentima razlikuje od klasične osobne asistencije, ali i zbog nedostatka stručne literature i verificiranih programa za stjecanje specifičnih znanja i vještina za pružanje usluge videćeg pratitelja, HSS je osmislio program edukacije “Primjereni kontakt, komunikacija i vođenje osoba s oštećenjem vida – videći pratitelj” namijenjen videćim pratiteljima.

Cilj je osigurati kvalitetnu uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj uvažavajući interese, potrebe i mogućnosti osobe s oštećenjem vida.

Kroz edukaciju polaznici usvajaju znanja o oštećenju vida te pravilnom pristupu i vođenju osobe s oštećenjem vida, ulozi videćeg pratitelja te o pravima i mogućnostima koja ostvaruju osobe s oštećenjem vida, pojasnila je  izvršna direktorica saveza Andreja Veljača.

Polaznici bi po završetku edukacije trebali biti u stanju razumjeti specifičnosti funkcioniranja i utjecaja oštećenja vida na svakodnevni život i kretanje osoba s oštećenjem vida, pružiti im primjerenu razinu podrške na način koji ne ugrožava njihovu samostalnost i neovisnost te izvoditi aktivnosti pratnje na primjeren i siguran način.

Također, bit će u stanju informirati i podržati osobe s oštećenjem vida u ostvarenju njihovih prava i mogućnosti te ih informirati o tiflotehničkim pomagalima i pružiti osnovnu podršku pri rukovanju s istima.

Licencirana edukacija u trajanju od 25 školskih sati provodi se za sve zainteresirane videće pratitelje. Polaznici po završetku edukacije dobivaju certifikat koji im omogućuje pružanje usluge osobne asistencije sukladno zakonom propisanim uvjetima.