Povijesno ulaganje: Potpisan ugovor o nabavi 21 linearnog akceleratora za dijagnostiku i liječenje raka

Ugovor o javnoj nabavi 21 linearnog akceleratora i pripadajuće opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje raka, vrijedan 55,4 milijuna eura, potpisan je u ponedjeljak u Ministarstvu zdravstva, uz naglasak da se radi o povijesnom ulaganju koje će unaprijediti onkološku skrb.

Uređaji će biti smješteni u šest hrvatskih bolnica – po pet u KBC-u Zagreb i “Sestre milosrdnice”, po tri u KBC-u Rijeka i KBC-u Osijek, jedan u zadarsku Opću bolnicu Zadar te četiri u KBC Split, a osigurani su ulaganjem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave sklopljeni su ugovori sa proizvođačima Siemens / Varian i Elekta Solutions AB, a ministar Beroš je istaknuo da se radi o jednom od najvećih ulaganja u hrvatski zdravstveni sustav, jer 15 uređaja koje trenutno imamo u Hrvatskoj dolazi kraju svog životnog vijeka.

“To je povijesno ulaganje u hrvatski zdravstveni sustav, u skrb za naše onkološke bolesnike. Mislim da svjedočimo jednoj prekretnici u liječenju onkoloških bolesnika, koja će u potpunosti izmijeniti rezultate liječenja naših onkoloških bolesnika, a u tom kontekstu i zdravlja nacije”, ustvrdio je Beroš.

Cjelokupno ulaganje iznosi čak 85 milijuna eura, a to će nas, istaknuo je, približiti europskom prosjeku glede broja linearnih akceleratora u odnosu na broj stanovnika.

Time se osigurava optimalna terapija svim onkološkim pacijentima, bez čekanja na liječenje, primjenom modernih radioterapijskih tehnika kojima se poboljšava kvaliteta usluga i zdravstveni ishodi liječenja uz optimalnu iskorištenosti opreme i kontrolu kvalitete radioterapijskog procesa, kazao je Beroš.

Ravnatelji KBC-a Zagreb Ante Ćorušić, KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić i KBC Split Julije Meštrović kazali su kako je nabava linearnih akceleratora ključan iskorak u osiguravanju veće učinkovitosti i kvalitete liječenja malignih oboljenja, bolje dostupnosti i kraćeg vremena čekanja na preglede i zahvate.

Iznijeli su i podatak da se zadnjih godina bilježi rast uspješnih izlječenja, na što osim samog liječenja, utječe i rano otkrivanje malignih oboljenja i pravodoban početak liječenja u čemu najveću ulogu ima preventiva.

Projekt “Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka” uključuje nabavu 17 linearnih akceleratora VMAT, četiri linearna akceleratora SBRT, izgradnju osam bunkera za smještaj linearnih akceleratora, četiri HDR brahiterapije, devet simulatora CT-a, radioterapijsku mrežnu opremu, dozimetrijsku opremu i fiksacijsku opremu, a planirani dovršetak je 31. prosinac 2025.

U sklopu navedenog NPOO projekta predviđeno je donošenje Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata.