Prva faza gradnje Zdravstvenog centra Rujevica – zapad u Rijeci

Predstavnici Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u utorak su obišli gradilište Zdravstvenog centra Rujevica - zapad, gdje se planira izgradi heliodrom, objekti za potrebe rada HGSS-a i zgrade županijskog Zavoda za hitnu medicinu, a vrijednost projekta je 12 milijuna eura.

U tijeku su radovi prve faze koja obuhvaća izgradnju pristupne i interne prometnice te prostora ispod helidroma.

Projektom je na površini od oko 13.700 metara četvornih predviđeno izgraditi objekt za Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, s ciljem objedinjavanja resursa djelovanja interventnih službi na području ove županije.

Lokacija budućeg zdravstvenog centra je neposredno uz riječku obilaznicu, uz prometnicu prema Viškovu. Zdravstveni centar se gradi na gradskom zemljištu temeljem sporazuma kojeg su potpisali Primorsko-goranska županija, Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, HGSS-a – Stanice Rijeka i Grada Rijeke.

Zamjenik primorsko-goranskog župana Vojko Braut istaknuo je da je vrijednost projekta oko 12 milijuna eura.

U drugoj fazi će se graditi objekt Zavoda za hitnu medicinu, a financirat će se u potpunosti iz proračuna županije, rekao je. Pripremljena je dokumentacija te slijedi postupak javne nabave za gradnju.

Ako se sve obavi prema planu, dovršetak radova na Centru Rujevica – zapad bi trebao biti sredinom sljedeće godine, naveo je Braut.

Zamjenik riječkoga gradonačelnika Goran Palčevski ocijenio je da suradnja Grada i Županije donosi sve bolje rezultate. Ova lokacija je odlično odabrana jer omogućuje brz prijevoz pacijenata i ozlijeđenih do bolnice nakon transporta helikopterom, rekao je. Ovime se podiže razina zdravstvene zaštite građana i omogućuju bolji uvjeti djelovanja HGSS-a, zaključio je.

U novom prostoru županijskog Zavoda za hitnu medicinu smjestit će se na jednom mjestu svi sastavni dijelovi zavoda, uključujući garaže, prostor za terenske timove za Rijeku i riječki prsten, medicinske prijavno-dojavne jedinice za cijelu županiju, službe sanitetskog prijevoza, prostor za edukaciju djelatnika.