Uskoro novi model pripreme mladih liječnika za samostalan rad

Ministarstvo zdravstva priprema novi dvogodišnji model koji će mladim liječnicima pomoći u samostalnom radu nakon diplome u obiteljskoj medicini, javnom zdravstvu i hitnoj medicinskoj službi, najavila je glavna savjetnica ministra zdravstva Martina Bogut Barić.

U javnoj raspravi uskoro će se naći pravilnik o programu mjera za mlade liječnike, prema kojem će se netom diplomirani studenti medicine moći odlučiti za dvogodišnji program rada i edukacije u navedenim granama, objasnila je savjetnica Bogut Barić na konferenciji o komunikaciji u zdravstvu MedMed u Grožnjanu.

Pravilnik će ovoga ljeta biti u 30-dnevnom javnom savjetovanju i predstavit će dobrovoljan program usavršavanja nakon dobivene licence. Važno je da će ga mladi liječnici moći napustiti u svakom trenutku ako se odluče za neki drugi oblik rada.

Prije nepune dvije godine, zbog velikog je otpora neslavno propao prijedlog o godini dana rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon završenog fakulteta.

“Dobili smo jako puno prigovora, a mislimo da je mlade liječnike najviše smetala obaveza rada u primarnoj”, objasnila je savjetnica ministra Vilija Beroša.

Zato su osmišljene nove mjere koje neće biti obavezne već stimulativne. Program će trajati najduže 24 mjeseca, polaznik će moći u bilo kojem trenu odustati, no za svakih šest mjeseci dobiva određeni broj bodova za specijalizaciju.

Dok je u programu, radno mjesto neće moći mijenjati prema svojim željama, već prema tome gdje ima slobodnog mjesta, odnosno potrebe u sustavu.

Nakon svakih šest mjeseci moći će promijeniti lokaciju rada. Npr. nakon šest mjeseci u obiteljskoj medicini, može otići na drugu lokaciju i raditi u javnom zdravstvu.

Plan je da pravilnik bude donesen do kraja godine, a u program će se moći uključiti liječnici koji su diplomirali zadnjih pet godina i koji nisu na specijalističkom usavršavanju.

U programu će raditi samostalno, no na raspolaganju će im biti specijalisti koji će ih savjetovati i odgovarati na pitanja, za što će ti stariji liječnici biti i posebno plaćeni.

Mladi liječnici primat će punu plaću prema uredbi o koeficijentima i taj će im rad ulaziti u radni staž.

Važno je i da će se od ove godine moći uključiti i u rad u turističkim ambulantama ili u timovima doma zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite turistima, rekla je Bogut Barić.

U radnu skupinu koja je osmislila ovaj program bila je uključena zdravstvena administracija, Zavod za javno zdravstvo, ali i udruge studenata medicine, liječnička komora i zbor, te predstavnici medicinskih fakulteta.

Kako bi se program realizirao u ministarstvu planiraju oformiti posebnu jedinicu za ljudske resurse, rekla je savjetnica ministra Beroša na konferenciji koju je 21. i 22. lipnja organizirao Zbor zdravstvenih i medicinskih novinare Hrvatskog novinarskog društva.

Konferencija je u Grožnjanu okupila predstavnike zdravstvene administracije i struke, farmaceutske industrije, udruga pacijenata i medija.