Centar za autizam Osijek obilježio petu godinu rada

Osječki Centar za autizam obilježio je petu godišnjicu rada, ističući da je evidentan trend rasta djece s poremećajem, a od ove godine pruža i socijalne usluge za svu djecu s teškoćama.

Centar je prve godine brinuo za 18 korisnika, a sada za 60 polaznika osnovnoškolskog programa i za 10 polaznika ranog i predškolskog programa vrtića.

Ravnatelj Vladimir Bjelobrk rekao je da je evidentan trend porasta djece s poremećajem iz spektra autizma na što odgovaraju okupljanjem stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, poput socijalnih pedagoga, kineziterapeuta i muzikoterapeuta.

Naglasio je da su ove godine proširili djelatnost iz sustava zdravstva i socijalne skrbi tako da pružaju i socijalne usluge za svu djecu s teškoćama.

Trenutno, kaže okupljaju 35 korisnika tih usluga čime je Centar pozicioniran na regionalnoj mapi kao primjer dobre prakse.

Na potrebe lokalne zajednice pokušavaju odgovoriti stalnim usavršavanjem u uporabi najnovijih dostignuća iz edukacijske rehabilitacije korištenjem modernih tehnologija, naglasio je Bjelobrk.

Pohvalio se i pomacima u radu jer su imali dva prelaska iz posebnog vrtićkog programa u redoviti.

“To je dosad bilo nezapamćeno i tu smo tranziciju uspjeli ostvariti u suradnji s roditeljima”, rekao je ravnatelj.

Naglasio je da su roditelji i civilne udruge aktivni partneri Centra i pokretač koji je iznjedrio takvu ustanovu u gradu.

Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin rekao je da je Grad za rad Centra u ovoj godini izdvojio 107.000 eura.