Hrana na hrvatskom tržištu je sigurna

OSIJEK, 6. lipnja 2022. (Hina) - Hrana na hrvatskom tržištu je sigurna, a dio smo i europskog sustava za sigurnost hrane koji je najkompleksniji i najzahtjevniji i zbog toga pruža najveću razinu zaštite potrošača, rečeno je u ponedjeljak na 4. Hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane, koju je povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane organizirala Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Ravnateljica Hapiha Darja Sokolić kazala je da hrvatski potrošači promišljaju o sigurnosti hrane čak i nešto više od prosječnih stanovnika Europske unije, što je bio razlog da je Europska agencija za sigurnost hrane prošle godine, uz još šest država članica, odabrala upravo našu zemlju u kojima je financirala projekt „Europa bira sigurnu hranu“ s ciljem poticanja dodatne edukacije potrošača vezane uz sigurnost hrane i ukazivanja na znanost koja stoji iza sigurnosti hrane.

"Ocijenjeni smo najboljom ocjenom te smo dobili i ove godine mogućnost provođenja još jedne kampanje koja počinje sredinom ovog mjeseca", poručila je Sokolić.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić napomenula je da je visoki prioritet Ministarstva poljoprivrede osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane u cilju zaštite javnog zdravlja. Također je istaknula da Ministarstvo svake godine izrađuje nekoliko vrsta monitoringa hrane u području sigurnosti hrane, za što je i ove godine izdvojeno 24 milijuna kuna.

Rezultati svih naših monitoringa, i prošlogodišnjih i prije toga, ukazuju na to da je visoka razina sigurnosti hrane i u Hrvatskoj, odnosno vrlo je mali postotak rezultata laboratorijskih ispitivanja tako da domaći potrošači mogu biti sasvim sigurni u hranu koja se nalazi na tržištu, rekal je. 

Dodala je da se sva hrana koja je po rezultatima analiza bila nesukladna, nalazi u postupku RASSF-a (sustava brzog uzbunjivanja) te se vrlo brzo povlači s tržišta.

Najavila je također da Ministarstvo poljoprivrede radi na nekoliko zakona u području sigurnosti hrane, pa tako i na novim zakonima o hrani, o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima te o zdravlju životinja.

Savjetnica ministra zdravstva Vera Katalinić Janković naglasila je da je hrana jedan od elemenata koji znatno utječe na očuvanje zdravlja ljudi.

"Još je Hipokrat davno rekao da je hrana naš lijek, da izgrađuje naš organizam i čini ono što ustvari jesmo", podsjetila je dodavši kako Ministarstvo zdravstva u području hrane konkretno nadzire novu hranu i ostatke GMO-a, aditiva i kontaminanata u hrani.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ističe da u svijetu godišnje jedan od deset ljudi biva pogođen bolestima koje se prenose hranom te u ovogodišnjoj kampanji obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane pod krilaticom „Sigurnija hrana, bolje zdravlje“ naglašava potrebu transformacije prehrambenih sustava kako bi se osiguralo bolje zdravlje na održiv način i kako bi se spriječile pojave bolesti koje se prenose hranom.