Nacionalni dan palijativne skrbi obilježavat će se 11. svibnja!

Hrvatska će iduće godine, 11. svibnja, prvi put obilježiti Nacionalni dan palijativne skrbi kako bi se, na taj datum, svake godine ukazalo na važnost uspostave i održivosti sustava palijativne skrbi kojim se unapređuje kvaliteta života teško bolesnih pacijenata i njihovih obitelji.

Hrvatska Vlada prošli je tjedan prihvatila prijedlog saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da se 11. svibnja proglasi Nacionalnim danom palijativne skrbi, predstoji još odlučivanje u Saboru, no vrlo je izvjesno da će ono biti pozitivno i da će se taj dan proglasiti.

Spomenuti datum podsjećanje je na 11. svibnja 2012., kada je s radom počeo Odjel palijativne skrbi u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti u Novom Marofu, prvi ugovoreni odjel palijativne skrbi koji predstavlja početak sustavnog razvoja specijalističke razine te skrbi.

Palijativna skrb poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s neizlječivim i uznapredovalim bolestima, ona obuhvaća zbrinjavanje bolesnikovih potreba gdje god da se za njega skrbi, bilo kod kuće ili u ustanovi, ta skrb nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.

Tako palijativnu skrb definira Nacionalni program razvoja u Hrvatskoj od 2017. do 2020., nakon kojega nije donijet novi program.

Inače, potreba za palijativnom skrbi povećava se sa starenjem stanovništva i porastom broja teško oboljelih od malignih i kroničnih bolesti.

Palijativnu skrb treba do 46 tisuća pacijenata godišnje 

Prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb, procjena potreba za nekim oblikom te skrbi čini između 50 i 89 posto svih umirućih pacijenata, što bi u Hrvatskoj na godišnjoj razini bilo 26.000 do 46.000 pacijenata.

Najmanje 20 posto pacijenata oboljelih od tumora i 5 posto neonkoloških pacijenata zahtijevaju specijalističku palijativnu skrb u posljednjih godinu dana života, a broj potrebnih palijativnih postelja procjenjuje se u rasponu između 349 i 429, navodi se u Programu.

Taj Program definira tri razine palijativne skrbi: palijativni pristup u kojem su svi profesionalci informirani o postojanju takve skrbi, što nudi, gdje se nalazi te opća i specijalistička palijativna skrb.

Opća palijativna skrb obuhvaća zdravstvene profesionalce, te psihologe, socijalne radnike i duhovnike te volontere i udruge kojima palijativna skrb nije primarni posao, imaju osnovna znanja iz te skrbi te znaju prepoznati i riješiti nekomplicirane simptome.

Specijalistička obuhvaća dobro educirane zdravstvene profesionalce, psihologe i socijalne radnike  koji se isključivo bave palijativnom skrbi te volontere i organizacije civilnog društva za palijativnu skrb. Profesionalci iz specijalističkog palijativnog tima rješavaju kompleksne situacije i simptome, dok volonteri doprinose kvaliteti skrbi, ali ne provode zdravstvenu skrb.