Spinalni centar u Varaždinskim Toplicama dobio uporabnu dozvolu

ZAGREB, 5. studenoga 2022. (Hina) - Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Varaždinskim Toplicama, projekt vrijedan više od 112 milijuna kuna, dobio je uporabnu dozvolu, a nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja slijedi opremanje bolnice.

Jedno zdravlje svjetska je inicijativa koja promiče interdisciplinarnu suradnju u očuvanju zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Jedno zdravlje pojam je koji se koristi od 80-ih godina prošlog stoljeća, no na važnosti je dobio u ovom stoljeću, kada su čovječanstvo ugrozile mnoge zoonoze, bolesti zajedničke ljudima i životinjama – covid-19, SARS, MERS, ptičja gripa i groznica Zapadnog Nila. 

Svjetski dan jednog zdravlja obilježava se od 2016., a inicijator okruglog stola kojim je taj dan obilježen u Hrvatskoj jest Veterina portal.

Pojedinac, organizacija ni pojedini sektor ne može samostalno odgovoriti na izazove koji se otvaraju pred javnim zdravljem. Ugroze koje nam prijete traže integriran pristup koji za cilj ima održivu ravnotežu i optimalizaciju zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Njihova su zdravlja usko povezana i međuovisna“, istaknula je posebna savjetnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković. 

Voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) Tatjana Vilibić Čavlek rekla je kako do nove zoonotske epidemije može doći, ali čovječanstvo od nje ne treba strahovati, nego se za nju što bolje pripremiti. Važnu ulogu u tome ima i pravodobna virološka dijagnostika te zbog toga, kako je istaknula, Referentni centar kontinuirano unaprjeđuje stare i uvodi nove dijagnostičke metode te prati prisutnost i proširenost uzročnika zoonoza. 

Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a, Program UN-a za okoliš, Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska organizacija za zdravlje životinja pokrenuli su akcijski plan Jedno zdravlje, kojim se namjeravaju ojačati zdravstveni sustavi zemalja te smanjiti opasnosti od zoonotskih epidemija i pandemija, istaknula je voditeljica Odjela za opću zdravstvenu ekologiju HZJZ-a i članica Tehničke savjetodavne skupine Jedno zdravlje Regionalnog ureda SZO-a za Europu Nataša Janev Holcer.

"Prevencija je prioritet u kontroli zoonoza. Posebno ističemo ostvarene statuse države službeno slobodne od bruceloze goveda i bjesnoće koji su dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinarske službe u Hrvatskoj te čvrsta garancija građanima u očuvanju javnog zdravlja", istaknula je voditeljica Službe za zdravlje životinja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Ivana Lohman Janković. 

Ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Aljoša Duplić rekao je kako je zdrav okoliš preduvjet za čist zrak, pitku vodu i zdravu hranu, a voditelj Nacionalnoga referentnog laboratorija za influencu ptica i newcastlesku bolest i zamjenik predstojnika Centra za peradarstvo Hrvatskoga veterinarskog instituta Vladimir Savić poručio je kako treba izbjegavati kontakt ljudi, domaćih životinja i kućnih ljubimaca s divljim životinjama.

Dekan zagrebačkoga Veterinarskog fakulteta Marko Samardžija istaknuo je da je upravo veterina struka koja štiti zdravlje ljudi i životinja, zbog čega je slogan fakulteta „U službi Jednog zdravlja“.

 

(Hina) pp/xbma ymć

TAGOVI